Daně – jak na ně

Snižte si daně prostřednictvím „Životního pojištění“

Životní pojištění, které kryje nečekané životní události, nabývá každým rokem většího významu. Kvalitní „životko“ by tak nemělo v rodinném plánování chybět už také proto, že je podporováno státem. Co můžete od životního pojištění očekávat mimo to, že ho musíte pravidelně platit? Kupujete si pojistnou ochranu a klidný spánek v případě nepříznivých životních

Jak se účinně vyhnout ručení DPH

S DPH (daň z přidané hodnoty) se obchodním styku setkáváme den co den. Nemusíme být zrovna subdodavateli či odběrateli v obchodní sféře. DPH je daň, která se dotýká nás všech, a to v každodenních nákupech, ať už si jdeme pro toaletní papír či novou televizi. DPH nás provází a bude

Vybíráme přechodné bydlení pro své zaměstnance

Štěstí v neštěstí – i tak lze popsat situaci, v níž jste narazili na výkonného a schopného pracovníka, který svému oboru doopravdy rozumí, ale bohužel je z opačného konce republiky a do místa výkonu povolání musí pravidelně dojíždět i několik dlouhých hodin. Tato situace sice není příjemná, ovšem má poměrně efektivní řešení spočívající

Blíží se konec předčasného vybírání úspor ze životního pojištění?

Vypadá to, že ano. Novela zákona o daních z příjmů, kterou v současné době připravuje vláda, má podstatně snížit občanům přístup k naspořeným penězům před dosažením věku 60 let. Chtějí tak mimo jiné pojistníky donutit k šetření dostatečného množství peněz na obživu a snížení tak nákladů na vyplacení důchodů či jiných sociálních dávek pro

Daň z příjmů čekají s rokem 2015 změny

Rok 2015 přinese s sebou spoustu změn v oblasti daňové problematiky. Nejvíce zasažena bude daň z příjmů fyzických osob, a to konkrétně §7 zákona o daních z příjmů. Změny se ale nebudou týkat pouze příjmů ze samostatné činnosti, konkrétně omezené možnosti využití výdajových paušálů, ale zasáhne rovněž do problematiky způsobu zdanění příspěvků médiím, daňového

Ohlašovací povinnost při převodu do daňových rájů – co na to říkáte?

Stovky miliard korun míří každým rokem do daňových rájů nebo do anonymních společností. Tak zní verdikt kontroly ministerstva financí. Proto se rozhodli pro radikální změnu – ohlašovací povinnost při převodu financí do daňových rájů. Chtějí tak potlačit daňovou kriminalitu a zvýšit příjem financí do státní kapsy díky výběru daní. Co

Jaké jsou důvody pro zrušení registrace k DPH ze strany Finančního úřadu

Každá společnost a každá fyzická osoba, která se stala povinně či dobrovolně plátcem DPH, je povinna dodržovat všechna ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Není-li tak, je finanční úřad jako správce daně za určitých okolností oprávněn plátcovství DPH zrušit a společnost prohlásit za „neplátce“. Důvody pro zrušení

Kdy a jak mohu zrušit registraci k DPH

V jednom z našich minulých článků jsme si již řekli, že plátcem se rozumí každá osoba, která je povinna odvádět finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty. Přesně, jak o tom hovoří §94 zákona č. 235/2004. Důvodem registrace většinou bývá překročení státem stanoveného limitu obratu přes 1.000.000,- Kč za posledních 12

Proč a nač registrace k DPH

Každá právnická i fyzická osoba, která chce obchodovat s ostatními subjekty, by měla být registrovaná u příslušného finančního úřadu k dani z přidané hodnoty. Registrace k DPH může být dobrovolná, což znamená, že subjekt nepatří do skupiny společností, které mají registraci povinnou. Povinná registrace k DPH Plátcem DPH se musíte

Notářské žně

A je to tady! Už nám skoro končí. Lhůta, kterou určili naši zákonodárci na předělání starých stanov společností se nám krátí. 31. června 2014 je poslední den, ke kterému musejí být všechny listiny v řádném stavu. Co to znamená? Znamená to, že se všechny společnosti papírově musejí podřídit Zákonu o
Friend: tai game mobile,tai game dao vang,