Inspekce hygieny, co od ní můžete čekat?

hygiena

Pravidelné kontroly z hygienických stanic nevzbuzují asi v žádné firmě nějaké potěšení, ale spíše naopak obavy. Na co se kontroloři zaměřují, co vše mají v kompetenci a za co Vám hrozí případné udělení sankcí a pokut? My jsme to zjistili!

Cílem Krajských hygienických stanic je především ochrana a podpora veřejného zdraví, tedy odhalování a odstraňování zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Za tímto účelem tyto instituce pod záštitou Ministerstva zdravotnictví kontrolují, zdali zaměstnavatelé dodržují přijatelné pracovní a životní podmínky pro své zaměstnance.

Na co se kontroly zaměřují?

Předmětem kontroly hygieny je pět oblastí, na které se zaměřují:

  • ochrana zdraví při práci;
  • obecná a komunální hygiena;
  • epidemiologie;
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání;
  • hygiena dětí a dospělých.

Vzhledem k rozsahu zaměření kontrol musí počítat prakticky všechny firmy s možností kontrol. Ať už se jedná o školy, restaurace, nemocnice a jiné poskytovatele zdravotnických služeb, farmaceutické společnosti a mnoha další.

Jednotlivé oblasti kontroly jsou poté jasně definovány zákonem č. 258/2000 Sb. a konkrétními prováděcími předpisy, které podrobně rozepisují kompetence kontrolorů v daných oblastech. Do některých činností zasahuje i evropská legislativa (viz Nařízení ES 852/2004)

Na co byste si měli dát pozor?

Jaké dokumenty byste měli mít ke kontrole nachystané? Na to nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na oboru podnikání jednotlivých firem, ale všechny musí mít při sobě živnostenské oprávnění a veškeré dokumenty související s provozem činnosti. Pokud po Vás budou chtít během kontroly nějaké další doklady, které nebudete mít zrovna u sebe, nebudete za to sankcionováni.

Mohou přijít kontroly neohlášeně?

Bohužel u kontrol z krajských hygienických stanic nemůžeme počítat s tím, že by nás o nich předem informovali. Jen tak mohou objektivně zjistit, zdali kontrolovaný subjekt opravdu dodržuje stanovená pravidla, nebo je pouze simuluje. Samotné hygienické stanice plánují prý kontroly na základě zdravotního rizika souvisejícího s danou činností nebo v případě, že dostanou nějaký podnět nebo stížnost.

Co se stane v případě porušení některého z pravidel?

Pokud kontroloři narazí na nějaký problém či porušení stanovených hygienických pravidel, hrozí finanční sankce, a to až do výše 3 milionů korun, či v horším případě omezení či úplný zákaz činnosti.

Zdroj fotografie: http://www.nachodskyswing.cz


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,