Jak vytvořit etický kodex společnosti?

etika

Požadavky na etické chování a postoje firem jsou v dnešní době ze strany klientů a investorů čím dál náročnější. Dobrá pověst a renomé firmy na trhu má velký význam na objem obchodu a tržeb. Z toho důvodu je pro firmy výhodné, ne-li dokonce nutnost, zřídit si etický kodex, podle kterého by se poté řídily. Jak má ale takový etický kodex vypadat?

K čemu etický kodex slouží?

Etický kodex slouží zejména k lepší pověsti firmy na trhu. Je to způsob, jak transparentně informovat klienty o svém postoji k podnikání, který má zvýšit důvěryhodnost a smysl pro fair play.

Etický kodex je ale užitečný nejen při pohledu zvenčí, ale i zevnitř. Je nutné mít stanovena pravidla pro etické chování k vlastním zaměstnancům či mezi zaměstnanci navzájem, které usnadní spolupráci a atmosféru v podniku, a tím i produktivitu práce.

Co má etický kodex obsahovat?

Než pověříte konkrétní osobu ve firmě tvorbou etického kodexu či se tím začnete zabývat sami, je nutné si ujasnit, že nestačí pouze etický kodex zkopírovat z internetu podle jiných společností. Každá společnost má jiné požadavky a parametry podnikání, etický kodex by měl tedy odrážet strategii vaší firmy a být tzv. „na míru“.

Dále by se měl etický kodex zaměřit na 4 hlavní oblasti:

  • postoj firmy vůči zákazníkům, obchodním partnerům aj.;
  • postoj firmy vůči zaměstnancům z hlediska řízení;
  • postoj zaměstnanců vůči firmě;
  • postoj firmy k veřejné správě.

Postoj firmy vůči zákazníkům a obchodním partnerům

Jak už je vidno z názvu, jedná se o stanovení pravidel chování vůči obchodním partnerům, dodovatelům, klientům a blízkému okolí vůbec. Jedná se například o pravidla týkající se obchodního jednání, marketingových aktivit podniku (nezveřejňování zavádějících informací) či postoje firmy k ochraně životního prostředí, resp. k jeho znečišťování.

Rovněž byste měli zdůraznit hodnoty, které dodržujete, jako je zásadní odmítání úplatků, nezneužívání osobních vztahů pro získávání obchodních příležitostí a jiné nekalé obchodní praktiky. Naopak uveďte, že podporujete transparentní a přímý přístup k obchodním partnerům a že jednáte poctivě a otevřeně.

Postoj firmy vůči zaměstnancům

Zde se jedná zejména o vytvoření pravidel pro spravedlivý a rovnoměrný přístup řízení firmy k jednotlivým zaměstnancům a vyhýbání se situacím typu:

  • upřednostňování konkrétních zaměstnanců při jejich přijímání, hodnocení, odměňování, vzdělávání, povyšování apod., které je založeno na osobních vztazích;
  • sexuální obtěžování na pracovišti;
  • diskriminace při odměňování a povyšování;
  • poskytování neúplných informací, resp. zatajování některých podstatných informací, např. při přijímání nových pracovníků apod.;
  • porušení ochrany osobních údajů – např. prozrazení některých osobních informací aj.

Postoj zaměstnanců vůči firmě

Je třeba ale pamatovat i na pravidla chování samotných zaměstnanců vůči firmě. Jedná se hlavně o problematiku konfliktu zájmů, vedlejší pracovních činností, využívání firemních informací, resp. jejich zneužívání a mnoho dalších.

Postoj firmy vůči veřejné správě

Z hlediska veřejné správy je třeba, aby firma podnikala transparentně, a to hlavně po finanční stránce (vedení účetních knih, evidence finančních transakcí,…). Dále je rovněž nutné respektovat zákony, a to v jejich aktuálním platném znění, byť u nich dochází k častým novelám, které vyžadují i časté změny ve smluvních dokumentacích. Mějte na paměti, že pokud jednáte s úřady přímo a otevřeně a podáváte jim přesné a jasné údaje a informace, setkáte se rovněž i s příjemnější odezvou.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,