Právo a smlouvy

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

Konkurence se zdá být veliká a proto se všichni zaměstnavatelé, u kterých je to třeba snaží předejít tomu aby jejich zaměstnanci odcházeli pracovat ke konkurenci a odnesli si zaměstnavatelovo know-how a tím konkurenci nakopli tak aby se dostala o krok vpřed. Konkurenční doložka se nejčastěji nalézá z pracovních smluv pro obchodní

Pozor na změny týkající se srážky ze mzdy!

Změny související s nástupem nového občanského zákoníku dolehly na každého, zejména pak na zaměstnavatele. Jednou z nejvýraznějších změn týkajících se pracovněprávních vztahů je problematika srážek ze mzdy. Problematika srážek ze mzdy se týká zejména osob, které se v poslední době potýkali s finančními problémy a byla na ně uvalena exekuce. Vzhledem k tomu, že finanční

Problematika webových stránek

Již půl roku se všude okolo nás hovoří o webových stránkách obchodních společností. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 uklává ve svém § 7 povinnost pro všechny akciové společnosti bez rozdílu data vzniku, vlastnit webové stránky a uveřejňovat na nich jak sbírky listin, které jsou i součástí obchodního rejstříku, tak

Jak řešit pracovní úraz?

Stal se Vám v zaměstnání pracovní úraz? Nevíte, jak v takové situaci postupovat? Poradíme Vám, kde všude musíte pracovní úraz nahlásit, jak ho zdokumentovat a jaké změny přinesl rok 2014 v oblasti finančních náhrad. Pracovní úrazy jsou pro každou společnost nepříjemnou událostí, ale málokterá se jim vyhne. Dokazuje to i počet pracovních úrazů,

Formy pracovních poměrů

Přijímáte zaměstnance? Je důležité, abyste věděli co to pracovní poměr vlastně je. Při jeho uzavření musí dbát na platné právní normy. Pracovní poměr Jde o pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost pro zaměstnavatele a to na základě písemné smlouvy. Tato smlouva zaměstnance zavazuje vůči zaměstnavateli

Vyrozumění o zadržení movité věci

V případě kdy dojde k situaci, že věřitel kvůli zaopatření dluhu zadrží jakýkoliv z movitého majetku dlužníka, je povinen jej o této skutečnosti okamžitě a bez zbytečného odkladu vyrozumět. Pokud nevíte jak si v takovéto situaci poradit, máme tu pro vás řešení. Vyrozumění může mít dvě různé podoby: V případě, že zadržení proběhlo

Novela živnostenského zákona 2015 – co se pro vás změní?

S dalším blížícím se rokem se blíží i potřeba úprav jednotlivých zákonů, živnostenského zákona nevyjímaje. Cílem jeho novelizace je zmírnění byrokracie a větší ochrana živnostníků. Jaké změny se vás dotknou v roce 2015? Zjistili jsme pro vás! Zmírnění byrokracie a administrativních úkonů Jak už bylo na začátku nastíněno, záměrem novely zákona č.

Odstupné – jaké změny nás čekají?

Ukončení pracovního poměru není pro nikoho příjemnou záležitostí. Po světové finanční krizi, která způsobila kolaps v mnoha vyspělých ekonomikách, se ale stalo běžnou praxí firem, jak ušetřit náklady. V jakých případech z toho můžete alespoň něco vytěžit? V jakých případech máte nárok na odstupné? Na finanční kompenzaci neboli odstupné máte nárok v případě ukončení pracovního

Znáte zákon o specifických zdravotních službách?

Řídíte se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách? Že nevíte, jaká ustanovení se Vás konkrétně týkají? Zjistili jsme pro Vás! Zaměstnavatelé se musí řídit spousty zákonů. Novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích či pracovním zákoníkem. Málokdo ale ví, že se na ně vztahuje i zákon o specifických

Jak vytvořit etický kodex společnosti?

Požadavky na etické chování a postoje firem jsou v dnešní době ze strany klientů a investorů čím dál náročnější. Dobrá pověst a renomé firmy na trhu má velký význam na objem obchodu a tržeb. Z toho důvodu je pro firmy výhodné, ne-li dokonce nutnost, zřídit si etický kodex, podle kterého by se
Friend: tai game mobile,tai game dao vang,