Převod obchodního podílu 2014

obchod

Zákon o obchodních korporacích (ZOK), který vstoupil v platnost se začátkem nového roku, přináší změny  pro všechny podnikatele a společnosti na české obchodní scéně. Některé změny byly vyhodnoceny odborníky jako velmi přínosné, jiné jsou sporné a další jsou stále ještě jen diskutované. ZOK jako takový je ale až na některé výjimky vítanou změnou v českém zákonodárství a je na něho pohlíženo jako na jednu z těch lepších právních úprav.

Otázky obchodního práva se do jisté míry rozdělily do dvou různých právních předpisů. Jedním je právě ZOK, který řeší problematiku korporací, tím druhým je Nový občanský zákoník (NOZ), který jistým způsobem přebral určité klauzule z obchodního zákoníku tak, aby byly všechny potřebné informace dostupné, přehledné a nebylo nutno se pohybovat mezi několika různými zákoníky.

ZOK se svou úpravou specializuje na problematiku společností všeho druhu a jedná se o ucelenou úpravu, která je výstižná, přehledná a dobře připravená. Dnes si povíme něco o právní úpravě ohledně převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným.

Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) jsou v ZOK věnovány paragrafy 132 – 242. § 207 – 212 jsou věnovány přímo převodu obchodního podílu a s ním souvisejícím záležitostem.

Obchodní podíly s.r.o. se rozlišují dle jejich práv:

1. Druh – podíly se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti

  • Jedná se o podíly, které jsou součástí kmenových listů a stávají se od letošního roku obchodovatelnými stejně jako například akcie.

2. Druh – podíly se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti – ZÁKLADNÍ PODÍL

  • Tyto podílové listy povětšinou patří zaměstnancům s.r.o. a nejsou obchodovatelné, ani nepřinášení závratné zisky.

Rozlišení podílů musí být určeno ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině stejně jako informace, zda může jeden společník vlastnit více podílů i různého druhu, které též musejí být přesně specifikovány společenskou smlouvou (z čehož vyplývá, že určení se provádí na začátku, kdy se sepisuje společenská smlouva nebo zakladatelská listina).

Každý společník má své výsostné právo na převod svého vlastního podílu na jiného společníka stejné společnosti, ale pouze se souhlasem Valné hromady (pokud není souhlas udělen do 6 měsíců od podání návrhu na převod obchodního podílu, nastávají stejné účinky jako při odstoupení od smlouvy). Smlouva o převodu podílu nebude právně platná dříve, než bude schválena valnou hromadou.

Neurčuje-li to společenská smlouva jinak, může společník převést svůj podíl i na osobu mimo společnost.

ALE:

  • Pouze pokud dostane většinový souhlas Valné hromady – znamená to, že musí dostat souhlas minimálně 2/3 členů představenstva společnosti;
  • Pouze po nabídnutí podílu všem společníkům společnosti a jejich odmítavé odpovědi – tato zásada přetrvává již několik let a jedná se o ochranu společnosti proti vplouvání cizích osob do společnosti.

Ve chvíli, kdy je společníkovi připsán jeho podíl společnosti, automaticky tím přistupuje ke společenské smlouvě a je povinen dodržovat veškeré povinnosti a zásady ze smlouvy plynoucí (je to podobné, jako když vy začnete pracovat pro novou společnost, též se musíte seznámit s jejím chodem a vašimi povinnostmi, které musíte plnit a naopak zákazy, které musíte respektovat). Převodce, ten kdo se vzdává podílu, ručí za případné dluhy společnosti, které byly s podílem na nabyvatele (nového majitele podílu) převedeny.

Pozn.:

V případě, že dojde k prodeji zastavených podílů při výkonu zástavního práva, se souhlas příslušného orgánu společnosti (valná hromada) nevyžaduje. Všechny tyto změny, jak jsme je zde popsali, jsou účinné od 1. ledna 2014 a odborníci doufají, že se co nejdříve promítnou i do reálného obchodního života, ale na to abychom mohli ZOK více recenzovat je potřeba dát mu delší šanci na život.

Fotografie publikována se svolením Gualberto107 /FreeDigitalPhotos.net


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,