Problematika webových stránek

Webové stránky

Již půl roku se všude okolo nás hovoří o webových stránkách obchodních společností. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 uklává ve svém § 7 povinnost pro všechny akciové společnosti bez rozdílu data vzniku, vlastnit webové stránky a uveřejňovat na nich jak sbírky listin, které jsou i součástí obchodního rejstříku, tak i pozvánky na valné hromady řádné, mimořádné i náhradní, a to minimálně 15 dní přede dnem konání valné hromady.

To vše už ale víme. Valí se to na nás ze všech stran. My se dnes na webové stránky obchodních společností podíváme z několika různých pohledů a pokusíme se dopátrat toho, kde se vlastně zrodila ta prvotní myšlenka pro naše zákonodárce. A vsaďte se, že se určitě zrodila v zahraničním právu. A pojďme ještě dále. Její první uzákonění totiž nalezneme v evropských směrnicích.

Co se stane, pokud danou povinnost nedodržím?

Dojde-li k tomu, že se některá z korporací pokusí vyhnout své povinnosti v tvorbě webových stránek, může se těšit na velmi nepříjemné následky. Kontrola webových stránek spadá pod kontrolní pravomoc rejstříkového soudu, který vede Obchodní rejstřík, a to na základě zákona č. 304/2013 Sb., O veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.

Rejstříkový soud může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč. A to každé společnosti, která se nepřizpůsobí zákonnému nařízení (ZOK) a nevytvoří si webové stránky. Ale to není vše. Na webových stránkách musí být i kompletní informace o společnosti, včetně všech zakladatelských listin a všech dokumentů, které se ke společnosti vztahují. A velký pozor. Nesmíte zapomínat i na povinnost zveřejňovat na webu pozvánku na valnou hromadu.

Pokud dostanete pokutu od rejstříkového soudu, je to asi to nejmenší, co vás může potkat. Proč? Protože, pokud nebudete mít na webu pozvánku na valnou hromadu se všemi náležitostmi a usnesení z valné hormady, tak bude tato akce prohlášena za neplatnou. A nedej bože, abyste na ní třeba schvalovali účetní závěrku a rozdělovali zisk do fondů a mezi společníky. Pokud tomu tak je a valná hromada bude prohlášena za neplatnou, stávají se neplatnými i všechna usnesení. To znamená, že se veškeré vyplacené finanční prostředky budou muset vrátit zpátky do společnosti a vše se bude muset absolvovat znova.

Navíc, a to je stejně důležité, odrazí se tento stav i na statutárním orgánu společnosti. Jak? Naprosto jednoduše. Jelikož je statutární orgán ze zákona o obchodních společnostech odpovědný za svolávání valné hromady, uveřejňování informací na webu a podávání návrhů do Obchodního rejstříku, může být obviněn z neplnění své povinnosti „péče řádného hospodáře“. A následky si jistě dokážete domyslet sami.

Problematika informovatnosti a výkladů

Prozatím uběhlo příliš málo času na to, aby se seskupilo dostatečné množství informací na komplexní vysvětlení všech záměrů nového obchodního práva. Ani sami právníci, notáři a soudci si nejsou s určitými výklady jisti. A navíc chybí jakákoliv praxe. Ta je teprve vytvářena a bude to trvat ještě minimálně 5 let, než vůbec bude dostatečné množství praktických informací, názorů a odstrašujících případů.

Ohledně internetových stránek ZOK skoro mlčí. V celém zákoně, který nemá zrovna málo paragrafů, najdeme jen opravdu málo zmínek o zákonné úpravě internetových stránek. Jediné informace, kterou jsou opravdu nesporné, jsou následující:

  • všechny akciové společnosti musí mít povinně webové stránky;
  • každá společnost založená v roce 2014 musí mít webové stránky;
  • webové stránky musí být k dispozici 24 hodin denně;
  • musí být snadno dohledatelné a nesmí být zavádějící;
  • jejich přístup musí být bezplatný;
  • dokumenty na nich umisťované musí být veřejně stažitelné a ve formátu, která je dostupný na všech webových prohlížečích a ve všech operačních systémech.

Otázka právních názorů

Bavíme-li se o všech zákoutích úskalí internetových stránek obchodních korporací, je potřeba se pozastavit i nad tvrzením: „musí se jednat o stránky ve vlastnictví společnosti“. V praxi by to znamenalo, že aby byly webové stránky pro společnosti před zákonem průchozí, bylo by potřeba, aby si každá společnost koupila a zaregistrovala svou vlastní doménu. Avšak zákon tuto situaci žádným způsobem nedefinuje. Prostě jen říká, že obchodní společnost musí mít webové stránky, na kterých uveřejňuje veškeré náležitosti. Z toho nám vychází, že tedy není potřeba, aby byly internetové stránky ve přímém vlastnictví společností, jak praví někteří z právníků.

Je tedy možnost problematiku s webovými stránkami vyřešit pomocí Registru valných hromad na serveru www.r-vh.cz, kam se může zaregistrovat každá ze společností, jež záleží na splnění zákonné podmínky tvorby a uveřejňování na webových stránkách.

A teď velký pozor!

Je mylná a plně zcestná doměnka, že vám stačí využití cizích internetových stránek. Je potřeba si na tuto možnost dát velký pozor. Jste povinni uveřejňovat pozvánky na valnou hromadu na svých „vlastních“ či „pronajatých“ internetových stránkách, které ve své hlavičce nesou název vaší společnosti. Pokud tomu tak nebude, nebude zároveň ani splněna zásadní zákonná podmínka a tímto jednáním se můžete dopustit osudného omylu a dovést svou společnost až na dno právní propasti.

Novelizace?

Je možné, že se tak za 5 let dočkáme novelizace zákona o obchodních korporacích, která by lépe a výstižněji informovala o podmínkách a možnostech podle toho, jak se za tu dobu osvědčí. Je však opravdu potřeba, aby uběhl nějaký čas, který dá vyniknout všem případným chybám a nedokonalostem tohoto zákona v celé své „prohnilosti“ a důsledku.

Nebylo by správné novelizovat zákon nyní. Stále chybí příliš mnoho informací a praktických otázek. Všechno chce svůj čas. Je dost dobře možné i to, že bychom se za 5 let u případné novelizace mohli dočkat celkem přínosné výhody a tou by bylo zveřejnění internetových stránek společností přímo v obchodním rejstříku jako povinné položky. Zda se toho dočkáme či nedočkáme, nám ukáže až teprve čas. Jasné však je, že tímto krokem bychom se zase o kousek blíže evropskému standardu.

Fotografie publikována se svolením renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

 


komentář

  1. By Rezek František Ing.

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,