daně

Snižte si daně prostřednictvím „Životního pojištění“

Životní pojištění, které kryje nečekané životní události, nabývá každým rokem většího významu. Kvalitní „životko“ by tak nemělo v rodinném plánování chybět už také proto, že je podporováno státem. Co můžete od životního pojištění očekávat mimo to, že ho musíte pravidelně platit? Kupujete si pojistnou ochranu a klidný spánek v případě nepříznivých životních

Jaké jsou důvody pro zrušení registrace k DPH ze strany Finančního úřadu

Každá společnost a každá fyzická osoba, která se stala povinně či dobrovolně plátcem DPH, je povinna dodržovat všechna ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Není-li tak, je finanční úřad jako správce daně za určitých okolností oprávněn plátcovství DPH zrušit a společnost prohlásit za „neplátce“. Důvody pro zrušení

Proč a nač registrace k DPH

Každá právnická i fyzická osoba, která chce obchodovat s ostatními subjekty, by měla být registrovaná u příslušného finančního úřadu k dani z přidané hodnoty. Registrace k DPH může být dobrovolná, což znamená, že subjekt nepatří do skupiny společností, které mají registraci povinnou. Povinná registrace k DPH Plátcem DPH se musíte

Představujeme daňové ráje – znáte je?

Daňové ráje. Ideální prostředek pro praní špinavých peněz i pro úsporné hospodaření firem. Proč jsou stále využívanější? Bude se nynejší vláda snažit zatrhnout podnikatelům tento trend? Zjistili jsme pro Vás! Co je daňový ráj? Daňový ráj je v podstatě země, ve které jsou mimořádně zvýhodněné zahraniční firmy po daňové stránce. Dané
Friend: tai game mobile,tai game dao vang,