Vedení personální agendy je nedílnou součástí správného řízení společnosti. Zahrnuje celou řadu administrativních úkonů spadajících pod řízení lidských zdrojů, jedná se tedy o oblast, bez které se vrcholový management neobejde, a je jedním z podkladů pro efektivní fungování firmy. Co vše personální agenda obnáší? Každá společnost musí ctít veškeré zákony a