Koho určit jako příslušnou osobu v rámci whistleblowingu

Příslušnou osobou se dle zákona rozumí osoba, která je povinným subjektem provozujícím vnitřní oznamovací systém určena k přijímání a prověřování došlých oznámení. Jedná se o zcela klíčovou osobu k řádnému fungování celého systému. Jedinými zákonnými požadavky na příslušnou osobu je její zletilost, plná svéprávnost a bezúhonnost. Zákon nestanoví žádné další požadavky, pokud jde například o vzdělání či … Číst více

Whistleblowing aneb nové povinnosti pro zaměstnavatele

Nový zákon o ochraně oznamovatelů (ZOchO) primárně upravuje dvě základní oblasti: jednak samotnou ochranu oznamovatele a související otázky; a dále způsoby, jakými lze oznámení provést, včetně povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém, stanovené mnohým subjektům. Směrnice EU Směrnice EU, jež se tímto zákonem do českého právního řádu provádí, požadovala po členských státech implementaci již do prosince … Číst více

Kontroly ÚOOÚ: Jak vést docházkové systémy v souladu s GDPR

Každý, kdo má zaměstnance, řeší mnoho problémů spojených s papírováním. Administrativě v HR agendě určitě nepomohla ani účinnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která zpřesnila – a dá se říct i zpřísnila – požadavky týkající se zpracování osobních údajů (nejen) našich zaměstnanců. Sám Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) řeší prakticky každý rok stížnosti … Číst více

Novela občanského zákoníku a změny obchodování na B2B trhu

Od 6. 1. je účinná novela občanského zákoníku, která přináší zásadní změny především v oblasti obchodování se spotřebiteli, o kterém jsme psali v minulém čísle časopisu. Změny však zasahují i do vztahů mezi podnikateli navzájem. Nově se řeší přesunutí nákladů na reklamaci na skutečně odpovědnou osobu nebo povinnosti poskytovatelů digitálního obsahu a digitálních služeb. Postih podnikatele odpovědného … Číst více

Novela spotřebitelského práva 2023 a její dopad na B2C trh

Senát schválil 3. 11. novelu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která 6. 1. 2023 nabyla účinnosti a významným způsobem změní pravidla obchodování. Následovat bude její cesta na prezidentův stůl, a jakmile ji hlava státu podepíše, odstartuje 30denní legisvakanční lhůtu. Po jejím uplynutí začne novela platit pro všechny. Přísnější pravidla pro uživatelské recenze  Zákazníci se … Číst více

Kybernetická bezpečnost společnosti v rukách statutárů: za co nesou plnou odpovědnost?

Důraz na kybernetickou bezpečnost každým dnem stoupá a statutáři mají za ochranu společnosti plnou odpovědnost. Co by měl každý statutární zástupce podniknout pro zajištění všech bezpečnostních opatření dle NIS 2? Které další právní předpisy se na něho mohou vztahovat? A před jakými postihy a pokutami vás může ochránit pravidelná analýza rizik? Stejně jako její předchůdkyně, … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.