Na co připravit váš byznys po novele spotřebitelského práva 2023?

Náhlá novela zákona o ochraně spotřebitele přináší českým podnikatelům přísné regulace online prodejů včetně provozu webových stránek. Jak zní nová pravidla pro uveřejňování recenzí a uvádění slevových akcí? Která tlačítka na webu již nemají své místo? A co musíte aktualizovat ve svém reklamačním řádu? Senát schválil 3. 11. novelu občanského zákoníku a zákona o ochraně … Číst více

Kybernetická bezpečnost společnosti v rukách statutárů: za co nesou plnou odpovědnost?

Důraz na kybernetickou bezpečnost každým dnem stoupá a statutáři mají za ochranu společnosti plnou odpovědnost. Co by měl každý statutární zástupce podniknout pro zajištění všech bezpečnostních opatření dle NIS 2? Které další právní předpisy se na něho mohou vztahovat? A před jakými postihy a pokutami vás může ochránit pravidelná analýza rizik? Stejně jako její předchůdkyně, … Číst více

Směrnice NIS 2: revoluce v kybernetické bezpečnosti

Původní směrnice NIS upravující kybernetickou bezpečnost obsahovala mimo jiné i článek, který stanovil povinnost pravidelného přezkoumávání a aktualizování celé směrnice. S tím, jak moc jsou poslední roky turbulentní a plné změn, přišel čas na směrnici NIS 2. Koho, a jakým způsobem se bude týkat? Jak se na ni připravit? Směrnice NIS 2, o bezpečnosti sítí a informací, … Číst více

Zákon o svobodném přístupu k informacím dnes a zítra

Mezi základní pilíře právního a demokratického státu patří bezesporu právo na informace, na jehož základě mohou občané vykonávat kontrolu veřejné správy. V rámci České republiky je dané právo na ústavní úrovni upraveno zejména v čl. 17 Listiny základních práv a svobod (LZPS) a dále v jejím čl. 35 odst. 2, který se věnuje přístupu k informacím o životním prostředí. … Číst více

Změny DPH v roce 2022

1. Opravy a úpravy zdravotnických prostředků Novela č. 371/2021 Sb. zákona o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů vnesla s účinností k 1. 1. 2022 změny i do zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH). Došlo v něm na úpravy ustanovení týkajících se sazby daně u oprav zdravotnických prostředků a u zdravotnických prostředků či jejich příslušenství. Část popsaných změn … Číst více

Revize technických zařízení

Statutární zástupci, jednatelé společností a ředitelé na různých pozicích se nemohou v žádném případě zbavit svých odpovědností. Vedle obecné odpovědnosti plynoucí z běžné provozní činnosti společnosti a trestných činů – například porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování či zvýhodňování věřitele, zpronevěry, předlužení, neoprávněného užívání cizí věci, podvodu apod. – se dále jedná o obecné kriminální delikty, … Číst více

Připravte se na zavedení směrnice work–life balance již dnes

Téma skloubení pracovního a osobního života rezonuje v posledních letech ve společnosti čím dál výrazněji. Jaké novinky na daném poli obsahuje tzv. směrnice work–life balance, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, jejíž lhůta pro implementaci uplyne v následujících měsících? A na co se v souvislosti s ní musíte připravit již dnes? Na evropské úrovni se … Číst více

VIDEO: exkluzivní přednáška s nejčerstvějšími informacemi o zaměstnávání DPP a DPČ. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.