Účinnost novely zákona o ochraně oznamovatelů

Úterý 1. 8. 2023, 0:00

Novela zákona o ochraně oznamovatelů zavádí povinnost všem „komerčním“ zaměstnavatelům s více než 50 zaměstnanci a dalším vybraným subjektům zřídit vnitřní oznamovací systém. Bude se muset určit tzv. příslušná osoba, která musí plnit řadu úkolů, například přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě a zachovávat mlčenlivost. Povinné subjekty musí zavést vnitřní oznamovací systém do 15. 12. 2023.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.