Účinnost novely zákona o ochraně oznamovatelů

Úterý 1. 8. 2023, 0:00

Novela zákona o ochraně oznamovatelů zavádí povinnost všem „komerčním“ zaměstnavatelům s více než 50 zaměstnanci a dalším vybraným subjektům zřídit vnitřní oznamovací systém. Bude se muset určit tzv. příslušná osoba, která musí plnit řadu úkolů, například přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě a zachovávat mlčenlivost. Povinné subjekty musí zavést vnitřní oznamovací systém do 15. 12. 2023.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.