Živé vysílání pro statutáry: Jak (ne)jednat v situaci blížícího se úpadku?

Středa 18. 1. 2023, 9:00 – Středa 18. 1. 2023, 12:00

Výkon funkce statutárního orgánu provází mnoho povinností. Ty se vážou se vznikem i úpadkem společnosti. Jaké sankce statutárnímu orgánu hrozí v případě úpadku společnosti? V čem spočívá odpovědnost statutára při insolvenci firmy? A jak se vzniku odpovědnosti vyhnout? Neznalost práva přitom neomlouvá. Přinášíme konkrétní praktické rady, jak se vzniku odpovědnosti vyvarovat.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.