Nová metoda oceňování: Co přinese novela zákona o účetnictví od roku 2025?

Připravovaná novela zákona o účetnictví má vstoupit v platnost od roku 2025. Tato novela má zahrnovat novou metodu oceňování závazků a pohledávek. Cílem novely je modernizace účetnictví, změna některých účetních metod, snížení administrativní zátěže a zajištění kompatibility s mezinárodními účetními předpisy.

Změny zahrnují i zavedení metody oceňování současné hodnoty, která se týká zejména dlouhodobých závazků a pohledávek. Metoda oceňování současné hodnoty vyjadřuje budoucí hodnotu peněžních prostředků. Změny se také dotýkají způsobů oceňování podle současné právní úpravy, které zahrnují historickou cenu, reálnou hodnotu a jmenovitou hodnotu.

Novela také definuje základní prvky účetní závěrky a stanovuje správné oceňování aktiv a dluhů. Změny omezení použití jmenovité hodnoty pouze pro ocenění peněžních prostředků. Metoda oceňování současné hodnoty bude povinná pro střední a velké účetní jednotky, zatímco menší účetní jednotky budou mít možnost rozhodnout se o zvolení této metody.

Těmito změnami se očekává významná aktualizace účetních postupů a pravidel, která může ovlivnit způsob, jakým firmy a organizace v České republice budou vést své účetnictví od roku 2025.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.