Statutární orgán

Jednatel
Představenstvo
Správní rada
Společník

Kontrolní orgán

Dozorčí rada s.r.o.
Dozorčí rada a.s.

Generální ředitel

Generální ředitel a společnost
Odpovědnost generálního ředitele

Právní oblasti

Korporátní právo
Pracovní právo
Zastoupení podnikatele
Ochrana hosp. soutěže