Nová vyhláška navazující na zákon o hospodaření energií

Energetičtí specialisté se konečně dočkali úpravy zákona o hospodaření energií. Do konce února totiž platil zákon, který se týkal pouze kontroly kotlů. Podle nového znění § 6a zákona účinného od 25. 2. 2022 se už kontroly netýkají pouze kotlů, ale všech zdrojů tepla. Energetičtí specialisté proto konečně mohou používat prováděcí vyhlášku č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Kontroly provozovaného a kombinovaného systému vytápění

Tato legislativní změna bude mít také dopad na vlastníky budov či správce, kteří mají povinnost zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW. Výsledkem kontroly je písemná zpráva. Na vyžádání se musí tato zpráva předložit Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu. Kontroly se netýkají běžných budov, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.