Aktualizujte si své pracovní řády

Obsah pracovního řádu či vnitřního předpisu je klíčový pro vymezení povinností a práv zaměstnanců i zaměstnavatele. O právech zaměstnavatele pojednává zákoník práce, který na jaře čeká velká novela. Na každém zaměstnavateli je, aby ho implementoval do svých pracovních řádů a vnitřních předpisů. Co a kam zahrnout?

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu. Na rozdíl od vnitřních předpisů má rozvádět ustanovení zákoníku práce nebo jiných právních předpisů, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Pracovní řád ovšem nemůže zaměstnanci zakládat nové povinnosti! K tomu slouží vnitřní předpisy podle § 305 zákoníku práce, které upravují mzdová, platová a další práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.

Zaměstnavatelé by se při vydávání pracovního řádu měli vyvarovat zaměňování jeho obsahu s vnitřními předpisy podle § 305. Zákoník práce totiž výslovně stanoví, že pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1 čili nemůže sloužit k úpravě mzdových nebo platových práv, práva na cestovní náhrady, na dovolenou atp.

Pro příklad můžeme využít právo zaměstnavatele na kontroly zaměstnance při odchodu z práce. Tím se zabývá §248 odst. 2. Zaměstnavatel je dle zákona skutečně oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnáší nebo odnášejí z pracoviště. Zaměstnavatel smí provádět i prohlídky zaměstnanců, ovšem pouze z důvodu ochrany majetku. Při takové prohlídce se musí dodržovat ochrana osobnosti dle §11 občanského zákoníku.

V praxi je tedy na místě uvést jasná pravidla v mezích zákona do pracovního řádu nebo vnitřního předpisu, případně ty stávající upravit dle chystané novely zákoníku práce. Pomohou stanovit jasné hranice, ve kterých se jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel může pohybovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.