České podniky mohou získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje v rámci dotačního období 2021 až 2027 nový Operační program Zaměstnanost+. Celkem v rámci celého programovém období nabízí stovky výzev, které se zaměřují na budoucnost práce, sociální začlenění zaměstnanců, inovace a materiální či technickou pomoc. Oproti minulým výzvám se budou moci zapojit všechny podniky, včetně těch, co sídlí v hlavním městě Praha. OP Zaměstnanost+ tedy budou moci využít všichni zaměstnavatelé, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání, rozvoji a přizpůsobení jejich dovedností změnám.

Již brzy MPSV vyhlásí výzvu číslo 47, která se týká profesního vzdělávání zaměstnanců. Mezi žadatele by měla být rozdělena 1 mld. Kč a k žádosti by se měly přikládat přílohy ohledně velikosti podniku nebo počtu zaměstnanců. Jiné přílohy, jako například podnikatelský záměr a jiné nebude třeba doložit z důvodu časové náročnosti. Stejně tomu bylo i v předchozích výzvách.

Mezi aktivity, které výzva podporuje, patří vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání nebo jazykové přípravy.

V minulých výzvách byla minimální výše celkových výdajů daného projektu 500 tisíc Kč. Maximálně mohla dosáhnout až 10 mil. Kč. Jelikož se do aktuální výzvy mohou zapojit všechny podniky bez ohledu na jejich velikost nebo obrat, očekávají zástupci OP Zaměstnanost+ o něco nižší financování z unijních zdrojů než v minulých výzvách.

Podpora vzdělávacího projektu, který by měl být financovaný z OP Zaměstnanost+ je stanovena na základě hodin a počtu účastníků dokončených vzdělávacích kurzů. V rámci minulých výzev byla maximální délka proplacení stanovena na 20 hodin. Jednotkový náklad se ve výzvě pohyboval mezi 200 až 600 Kč podle typu školení. Výsledná podpora pak byla vypočtena jako součin hodin a jednotkového nákladu.

Přesné podmínky se dozvíme po vyhlášení výzvy. Dá se ale předpokládat, že budou velmi podobné těm předchozím.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.