Dočká se digitalizace i české soudnictví?

České soudnictví možná částečně přejde na digitální formát, neboť zájem občanů z této strany velmi roste. Podle nedávného výzkumu agentury STEM/MARK preferují online řešení sporů ve spotřebitelských a podnikatelských záležitostech, zatímco v osobnějších případech, jako jsou opatrovnické nebo sousedské spory, preferují klasické soudní řízení. Více než polovina respondentů si představuje vznik platformy pro online spory, a 59 procent by ji rádo vyzkoušelo.

Zájem o online soudnictví tkví v naději zrychlení, zjednodušení a zlevnění celého procesu řešení sporů. Nicméně některé obavy zůstávají. Lidé se obávají nedostatečné možnosti přesvědčivého vysvětlení svého případu bez přímého kontaktu, ochrany svých osobních údajů a srozumitelnosti příslušných formulářů. Zejména pro firmy v rámci podnikatelského sporu by to mohlo znamenat významné ztížení své obhajoby. Místopředseda Krajského soudu v Praze, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., navrhl, aby se online soudnictví začalo nejprve využívat při řešení drobných nároků, které by se jinak v soudním procesu kvůli vysokým nákladům neprojednávaly.

Cílem online soudnictví je zlepšit přístup občanů ke spravedlnosti. Systém online soudů již funguje v několika zemích, včetně USA, Velké Británie, Kanady a Singapuru, a v některých evropských zemích, jako je Dánsko. Autoři výzkumného projektu, zaměřeného na diskusi o online soudnictví v Česku a podporu jeho zavádění, zdůrazňují výhody tohoto systému: ty zahrnují srozumitelnost, rychlost a usnadnění práce pro všechny zúčastněné strany. Nicméně upozorňují na riziko, že špatně nastavené online soudy by mohly vést k horšímu přístupu občanů ke spravedlnosti a ztížení jejich možnosti účastnit se řízení. JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), z Masarykovy univerzity uvedl, že české soukromé právo je dobře připravené pro implementaci online technologií, a že neexistuje mnoho omezení bránících pilotnímu projektu v této fázi. O implementaci i do dalších právních odvětví se vedou intenzivní debaty.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.