e-Sbírka a e-Legislativa: Nová éra přístupu k právu v ČR

Ministerstvo vnitra České republiky oznámilo zahájení revolučního projektu eSeL, jenž zahrnuje dva klíčové komponenty: e-Sbírku a e-Legislativu. Cílem je modernizovat proces tvorby a přístupu k právním předpisům pro občany. Tento projekt, který bude postupně implementován od ledna 2024, má za cíl zjednodušit a digitalizovat právní systém země.

e-Sbírka představuje digitální platformu, která nahradí tradiční papírové sbírky zákonů. Tento systém nabídne občanům snadný přístup k aktuálním, státem garantovaným a závazným právním předpisům. e-Legislativa pak představuje elektronický nástroj, který sjednocuje a digitalizuje celý proces tvorby legislativy od návrhu po schválení.

e-Sbírka umožní občanům lepší přehlednost a srozumitelnost platného práva, zatímco e-Legislativa zefektivní a zpřehlední proces tvorby zákonů. Obě platformy budou nepřetržitě a bezplatně dostupné, poskytujíce přístup k aktuální i minulé legislativě, stejně jako k návrhům zákonů, které jsou právě projednávány.

Projekt také zvyšuje transparentnost a přehlednost legislativního procesu pro všechny zúčastněné strany, od tvůrců práva až po veřejnost. e-Sbírka a e-Legislativa budou integrovány s existujícími informačními systémy vlády a parlamentu, což umožní efektivnější koordinaci v legislativním procesu.

První fáze projektu, zahájení veřejného portálu e-Sbírky, se uskuteční 1. ledna 2024. e-Legislativa pak bude spuštěna postupně v období od července 2024 do ledna 2025. Portál naleznete pod adresou www.zakony.gov.cz.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.