EU si posvítí na obaly. Dotkne se nařízení i produkce vaší firmy?

Evropská rada v prosinci loňského roku schválila nové nařízení týkající se obalů. Nařízení řeší nárůst obalového odpadu v EU a má za cíl harmonizovat trh s obaly. Nařízení klade důraz na recyklovatelnost obalů, minimalizaci látek vzbuzujících tzv. obavy a zlepšení informovanosti spotřebitelů. Zavádí také cíle pro opětovné použití, omezení určitých typů obalů na jedno použití a zajišťuje sběr, třídění a recyklaci obalů na nejvyšší úrovni.

Mezi novinky patří zákaz některých obalových formátů, omezení volného prostoru v obalech, povinný recyklovaný obsah v některých typech obalů a povinné strategie pro opakované použití. Nařízení také zdůrazňuje plnou recyklovatelnost a kompostovatelnost obalů, například čajových sáčků a štítků na ovoci.

Další změny zahrnují cíle na snížení plastových obalů, zákaz prodeje velmi lehkých plastových tašek bez hygienického nebo primárního obalu pro sypké potraviny. Poslanci dále požadují omezení některých formátů obalů na jedno použití a zakázání tzv. věčných chemikálií a bisfenolu A v obalech pro potraviny. Cílem je využívat plastové obaly pouze tam, kde je nutné, jako u syrového masa, ryb nebo mléčných výrobků.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.