Formulář k nemocenskému pojištění se mění, oznamovací povinnost zaměstnavatele se rozšiřuje

Prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti provedené zákonem č. 248/2021 Sb. vzniká zaměstnavatelům s účinností od 1. 4. 2022 nová oznamovací povinnost vůči ČSSZ ve vztahu k nemocenskému pojištění. Nově budou muset při ukončení zaměstnání prostřednictvím formuláře hlásit také údaje důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti, jako jsou doba trvání zaměstnání, doba důchodového pojištění, výše nároku na odstupné a další. V případě nesplnění povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až 100 tis. Kč.

Podle důvodové zprávy k novele je jejím účelem zvýšit komfort uchazeče o zaměstnání v případě potřeby dokládat nezbytné dokumenty pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Příslušný Úřad práce bude moci údaje rozhodné pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a její výpočet získat přímo od ČSSZ. Dané údaje tam bude povinně sdělovat zaměstnavatel prostřednictvím tiskopisu, tzv. odhlášky z nemocenského pojištění. Úprava má být zároveň součástí digitalizace státní správy.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.