Hospodářská komora: podnikatelská svoboda se za posledních 5 let snížila

Dne 31. 8. vláda projedná tzv. Antibyrokratický balíček I., který má omezit administrativní zátěž českých firem. Zatím jde ale pouze o obecný popis vytipovaných oblastí, kterých se balíček bude týkat. Hospodářská komora upozorňuje na to, že je nejvyšší čas na konkrétní novely a k materiálu poslala podrobné připomínky, které vláda v meziresortním řízení vypořádala tak, že je označila jako návrhy, které budou obsahem Antibyrokratického balíčku II.

Prezident Hospodářské komory, Vladimír Dlouhý, zastává názor, že v některých resortech je třeba zlomit odpor k větší liberalizaci podmínek podnikání. Balíček totiž nadále počítá se zbytečně přísnými sankcemi pro firmy. Jen z 21 základních předpisů vyplývá pro firmy 1 719 povinností.

Podle Hospodářské komory by bylo účinnější, aby se v Antibyrokratickém balíčku I. objevily již konkrétní návrhy, aby byl pro stát i podnikatelskou sféru návrh mnohem přehlednější a bylo snazší odhalit jak největší legislativní problémy pro české firmy, tak i nesmyslná ustanovení.

Stávající přísnost sankcí a krátkost stanovených lhůt žádným způsobem nepřispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí a drakonické postihy nejsou projevem vstřícného přístupu státu k podnikatelům. Naopak – takto koncipované sankce jen zvýrazňují zbytečnou nevyváženost vztahů mezi povinnostmi státu k podnikatelům a naopak,“ konstatuje Dlouhý.

Hospodářská komora je připravena poskytnout Úřadu vlády ČR i ministerstvům know-how k systémovému sestavování podobných přehledů, a to na základě svých zkušeností s vývojem a provozem Právního elektronického systému. Podle jejích slov se podnikatelská svoboda za posledních 5 let velmi snížila, neboť stát na podnikatele uvaluje nové povinnosti, které s podnikáním nesouvisí. I přes to se podle analýz mají nově ukládané povinnosti v následujících měsících a letech zvyšovat. To Hospodářská komora velmi kritizuje.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.