Jak postupovat, když zaměstnanec podepíše více prohlášení k dani?

Zaměstnanec nesmí podepsat prohlášení k dani u více zaměstnavatelů zároveň. V praxi se bohužel často stává, že zaměstnanec kývne na prohlášení i v druhém nebo dalším zaměstnání. Jak musí druhý a každý další zaměstnavatel postupovat, když taková situace nastane? A co když zaměstnanec nastupuje uprostřed měsíce, kdy může nové prohlášení podepsat?

Podle zákona o daních z příjmů zaměstnanec nesmí podepsat více prohlášení během jednoho zdaňovacího období. To znamená, že se ani jeden den v měsíci nesmí překrývat. Pokud má zaměstnanec podepsat prohlášení například 8. dubna, musí mít prohlášení u předchozího zaměstnavatele učiněno pouze do 7. dubna. Slevu na dani a daňové zvýhodnění se ale uplatní pouze u jednoho ze zaměstnavatelů, zpravidla u toho prvního. U druhého zaměstnavatele se zvýhodnění uplatní až od následujícího kalendářního měsíce.

Co dělat, když zaměstnanec podepsal prohlášení v rozporu se zákonem?

Situace, kdy zaměstnanec podepíše dvě prohlášení k dani, které se navzájem překrývají (i o jeden den), ovlivní výpočet daňové zálohy. Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění každého ze zaměstnavatelů se sečtou a sníží měsíční daňovou povinnost zaměstnance. Zatímco první zaměstnavatel uplatní daná zvýhodnění oprávněně, druhý a každý další zaměstnavatel nemá na slevy a zvýhodnění nárok.

Jak tuto situaci bude zaměstnavatel řešit záleží na tom, v jakém okamžiku se o této skutečnosti dozvěděl. Pokud na nesrovnalost přijde v průběhu zdaňovacího období kalendářního roku ještě před vypršením lhůty pro podání vyúčtování, musí zaměstnavatel provést opravu. Vzniklý rozdíl na dani z příjmů zaměstnanci srazí ze mzdy. O tuto částku pak zvýší nejbližší odvod záloh na daň z mezd finančnímu úřadu. V případě, že se na dvojí podepsání prohlášení přijde až po lhůtě na podání vyúčtování a období je uzavřeno, v naprosté většině zaměstnavatel využije oznámení o dluhu z viny poplatníka.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.