Kámen úrazu v evidenci skutečného majitele obchodní korporace

Není již novinkou, že 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. K 1. 12. téhož roku uplynula nejzazší lhůta pro prvotní zápis skutečného majitele. I přes to se stále hojně ukládají sankce za neplnění příslušných povinností. Pro evidující osobu totiž prvotním zápisem povinnosti nekončí!

Povinnosti evidujících osob vyplývající ze zákona nadále trvají i po vložení zápisu do evidence – evidující osoba je povinna údaje v evidenci pravidelně aktualizovat tak, aby byly všechny informace vždy aktuální, a nevyskytla se žádná nesrovnalost mezi zapsaným a skutečným stavem. V případě nesplnění evidenční povinnosti vyplývají ze zákona sankce. Jak jim předejít?

Prevencí může být vhodně nastavený mechanismus interní analýzy stanovený buď interním předpisem nebo v rámci compliance programu obchodní korporace. Lze tak předejít porušení povinnosti a negativním důsledkům, jež se pojí se sankcemi např. zákazu výplaty podílu na prospěchu, sistace hlasovacích práv apod.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.