Kámen úrazu v evidenci skutečného majitele obchodní korporace

Není již novinkou, že 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. K 1. 12. téhož roku uplynula nejzazší lhůta pro prvotní zápis skutečného majitele. I přes to se stále hojně ukládají sankce za neplnění příslušných povinností. Pro evidující osobu totiž prvotním zápisem povinnosti nekončí!

Povinnosti evidujících osob vyplývající ze zákona nadále trvají i po vložení zápisu do evidence – evidující osoba je povinna údaje v evidenci pravidelně aktualizovat tak, aby byly všechny informace vždy aktuální, a nevyskytla se žádná nesrovnalost mezi zapsaným a skutečným stavem. V případě nesplnění evidenční povinnosti vyplývají ze zákona sankce. Jak jim předejít?

Prevencí může být vhodně nastavený mechanismus interní analýzy stanovený buď interním předpisem nebo v rámci compliance programu obchodní korporace. Lze tak předejít porušení povinnosti a negativním důsledkům, jež se pojí se sankcemi např. zákazu výplaty podílu na prospěchu, sistace hlasovacích práv apod.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.