Konec home officu tak, jak ho známe

Novela zákoníku práce, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení, přináší regulaci práce z domova. Nabytí účinnosti novely je oznámeno na první čtvrtletí roku 2023. Co musí být v dohodě uvedeno? Jak se bude dohoda rozvazovat? Kterým pracovníkům home office musíte poskytnout povinně?

Home office bude nově možný jen na základě písemné dohody o práci na dálku. Ta bude muset obsahovat:

  • místo výkonu práce na dálku (případně více možných míst),
  • způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
  • jakým způsobem bude zaměstnanci přidělována práce,
  • jak bude probíhat kontrola odvedené práce.

Dohodu bude možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou. Ve výjimečných případech bude zaměstnavatel moci home office zaměstnanci písemně nařídit. To ale pouze v případě, že že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci na nezbytně dlouhou dobu. Zároveň platí, že nařízení může proběhnout jen v případě, že místo, odkud má být práce na dálku vykonávána, je pro práci způsobilé.

Dále má platit povinnost poskytnout home office vždy, když si o něj určitá skupina zaměstnanců zažádá. Půjde o:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnanci pečující o dítě mladší 15ti let,
  • osoby závislé na péči jiné osoby.

V případě nevyhovění bude muset zaměstnavatel písemně odůvodnit vážné provozní důvody, proč home office není akceptovatelný.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.