Konec home officu tak, jak ho známe

Novela zákoníku práce, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení, přináší regulaci práce z domova. Nabytí účinnosti novely je oznámeno na první čtvrtletí roku 2023. Co musí být v dohodě uvedeno? Jak se bude dohoda rozvazovat? Kterým pracovníkům home office musíte poskytnout povinně?

Home office bude nově možný jen na základě písemné dohody o práci na dálku. Ta bude muset obsahovat:

  • místo výkonu práce na dálku (případně více možných míst),
  • způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
  • jakým způsobem bude zaměstnanci přidělována práce,
  • jak bude probíhat kontrola odvedené práce.

Dohodu bude možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou. Ve výjimečných případech bude zaměstnavatel moci home office zaměstnanci písemně nařídit. To ale pouze v případě, že že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci na nezbytně dlouhou dobu. Zároveň platí, že nařízení může proběhnout jen v případě, že místo, odkud má být práce na dálku vykonávána, je pro práci způsobilé.

Dále má platit povinnost poskytnout home office vždy, když si o něj určitá skupina zaměstnanců zažádá. Půjde o:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnanci pečující o dítě mladší 15ti let,
  • osoby závislé na péči jiné osoby.

V případě nevyhovění bude muset zaměstnavatel písemně odůvodnit vážné provozní důvody, proč home office není akceptovatelný.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.