Kruté zpřísnění pravidel pro home office nebude. Jak se vyvíjí novela ZP?

Novela zákoníku práce čeká po námitkách Senátu na opětovné projednání Poslaneckou sněmovnou. Ať bude její finální verze jakákoliv, původně poměrně rozsáhlá regulace práce na dálku bude mírnější. Jaké jsou nejvýznamnější škrty v obsahu novely?

Náhrada vzniklých nákladů bude na domluvě

Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout, že mu náklady hradit nebude. Pokud bude, původně povinná úhrada paušální částkou bude pouze jedna z možností úhrady nákladů a to jen v případě, že tak bude sjednáno písemnou dohodou nebo stanoveno vnitřním předpisem. Druhou možností bude přímá náhrada nákladů, které prokazatelně vznikly v souvislosti výkonem práce na dálku.

Jiný obsah dohody o práci na dálku

Nutnost uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku jako taková se nemění. Zaměstnavatel si ale se zaměstnancem může stanovit jinou výpovědní lhůtu než 15 dní (kratší i delší). Změny se ale týkají hlavně povinného obsahu dohody. Bude například nutné, aby v dohodě byla sjednána pravidla pro kontrolu místa výkonu práce na dálku kvůli bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.