Kurzarbeit opět ve hře: aktivuje se při nedostatku plynu

Při nedostatku plynu a vyhlášení stavu nouze v plynárenství chce vláda aktivovat kurzarbeit, neboli státní příspěvek v době částečné práce. Stát by zaměstnavatelům přispíval 80 % náhrady mzdy zaměstnanců, kteří museli zůstat doma, rozhodlo tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jaká je maximální výše příspěvku a jak dlouho by se vyplácel? Který zaměstnavatel na něj má nárok?

I přes to, že zákon umožňuje omezit poskytování tohoto příspěvku jen na část území ČR nebo na určitý okruh zaměstnanců, MPSV také omezení neplánuje. Příspěvek chce poskytovat všem zaměstnancům bez ohledu na obor nebo místo pracoviště. Příspěvek by se vyplácel od 2. odběrového stupně a výš podle vyhlášky, ovšem s výjimkou zaměstnavatelů, kteří mají všechna odběrová místa v kategorii A. U takových zaměstnavatelů se příspěvek může poskytnout až při vyhlášení 8. a 9. odběrového stupně – tedy až u havarijního odběrového stupně.

Nárok na příspěvek má dále zaměstnavatel, který nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu méně než 20 a více než 80 % jejich týdenní pracovní doby na příslušný měsíc z důvodu překážek v práci (vzniklé z důvodu přechodné závady způsobené poruchou, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami).

Příspěvek by se vyplácel maximálně 6 měsíců ve výši již zmíněných 80 % náhrady mzdy daného zaměstnance. Maximální výše příspěvku je 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.