Lex železářství osvobodí část podnikatelů od autorských poplatků

Sněmovna schválila návrh novely autorského zákona, nazývané také „lex železářství“. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měl by zákon od 1. 1. 2023 nově stanovit, že podnikatel může být vyvázán z povinnosti hradit autorský poplatek, pouští-li rádio či televizi pro úzký okruh osob, nahodile, nezávisle na přání příjemců a jde o pouštění nevýdělečné povahy, přičemž všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně.

Dále novela například rozšiřuje okruh živých hudebních produkcí, jež nebudou podléhat ohlašovací povinnosti OSA, tj. Ochrannému svazu autorskému. Kromě folklorních vystoupení se daná povinnost neuplatní u hudebních uskupení hrajících pouze svoji vlastní produkci nebo díla, na něž se již autorská práva nevztahují.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.