Minimální mzda v roce 2023 zvyšuje pracovněprávní nároky zaměstnanců

Dne 1. 1. 2023 se zvýšila minimální mzda. Její výše je 17 300 Kč za měsíc a 103, 80 Kč za den (do 31. 12. 2022 to byly částky 16 200 Kč a 96, 40 Kč). Tímto zvýšením se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním příliš nízké mzdy. Ochrana se vztahuje na všechny zaměstnance a typy pracovních úvazků podle zákoníku práce.

Průměrný výdělek zaměstnance
V případě, že je průměrný výdělek nižší než minimální mzda, upraví se podle § 357 odst. 1 zák. práce na odpovídající částku. Pro výpočet průměrného výdělku je klíčová hrubá mzda účtovaná zaměstnanci v předchozím kalendářním čtvrtletí, která se dělí s odpracovanou dobou. Do základu výpočtu patří pouze odměny za vykonanou práci, které vyjadřují pracovní výkonnost a výsledky zaměstnance: náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměny za pohotovost se do hrubého výdělku nezapočítávají. Za odpracovanou dobu se považuje doba skutečného výkonu práce, tedy i práce přesčas, účast na školení potřebných k výkonu práce, studium k získání kvalifikace apod. Nezapočítává se pracovní volno, náhradní volno za přesčas, studijní volno, přestávky apod.

Minimální odměny v DPP a DPČ
Dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nabízí zaměstnavatelům jistou flexibilitu. Mohou si stanovit rozsah hodin a odměnu s přihlédnutím k charakteru odváděné práce. V případě, že by odměna za jednu hodinu práce nebyla v minimální výši 96,40 Kč, je zaměstnavatel povinný poskytnout zaměstnanci doplatek.

Vliv minimální mzdy na další zákony
Minimální mzda ovlivňuje i další pracovněprávní nároky zaměstnance, jako nárok na daňový bonus na dítě, možnost výdělku pro občany na úřadu práce nebo placení pojistného na zdravotní pojištění.

Nárok na daňový bonus na dítě vznikne tomu zaměstnanci, jehož roční příjem dosáhne šestinásobku minimální mzdy a měsíční příjem dosáhne poloviny minimální mzdy. Zároveň se i zvyšuje sleva na dítě za umístění do školky na 17 300 Kč.

Občani, kteří jsou registrovaní na úřadu práce si mohou měsíčně vydělat polovinu minimální mzdy.

Výčet prací nezahrnuje všechny práce vykonávané v tzv. podnikatelské sféře. U prací, které nejsou v nařízení vlády, je třeba provést tzv. porovnání. Při porovnávání musí zaměstnavatel brát v potaz obecné charakteristiky skupin a hlediska pro hodnocení prací v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a §110 odst. 3 zák. práce.
Výčet skupin prací:

  1. skupina: pracovníci v kuchyni, úklidu a doručování zásilek
  2. skupina: popelář, školník, manipulace s objekty nad 15 kg,
  3. skupina: řidič nákladních vozidel, pekař, holič/kadeřnice, laborant
  4. skupina: instalatér, topenář, letecký technik, krejčí, kuchař specialista
  5. skupina: řidič autobusu, personální a mzdová agenda, mzdová účetní, daňový specialista
  6. skupina: správce systému výpočetní techniky, tvorba informačních systémů
  7. skupina: lékaři a programátoři
  8. skupina: vědecký pracovník a tvůrčí systémové práce

Dejte pozor na intenzivnější kontroly inspektorátu práce. Pokutu lze uložit až do výše dvou milionů korun.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.