Nemocenské pojištění 2023: jakým zaměstnancům zaniká účast na pojištění?

Nový rok s sebou přinesl změnu týkající se nemocenského pojištění. Od 1. ledna 2023 platí nová výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Jaká minimální výše je nutná pro účast na nemocenském pojištění a kterým zaměstnancům změnou částky tato účast zaniká? A kde zaměstnance od pojištění případně odhlásit?

Minimální příjem sjednaného příjmu neboli rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje z původních 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně. Toto zvýšení má význam jak pro účast na nemocenském pojištění, tak i pro účast na důchodovém pojištění, které se od nemocenského odvíjí. Sjednaná částka započitatelného příjmu (již zmíněné 4 000 Kč) se sleduje za jeden kalendářní měsíc.

U zaměstnání, kde částka nebyla stanovena, nebo je nižší než nově stanovená částka, bude zaměstnavatel pojištěn jen v těch měsících, ve kterých započitatelného příjmu dosáhne. Jde tedy o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Pokud zaměstnanec vykonává u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu zároveň, posuzuje se částka rozhodného příjmu celkově za všechna vykonávaná zaměstnávání.

Zaměstnancům, jež se v roce 2022 účastnili na nemocenském pojištění, ale příjem není sjednán v dostatečné výši, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2022. Zaměstnavatel je musí k tomuto datu od pojištění odhlásit. Opětovně pak zaměstnance k pojištění přihlásí do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po kalendářním měsíci, kde bude zúčtován příjem alespoň 4 000 Kč.

K odhlášení zaměstnance od účasti na pojištění využijte formulář: Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.