Nezapomeňte na důležité změny roku 2024

O legislativních změnách, které musíte v roce 2024 dodržovat, jsme vás informovali v průběhu jejich schvalování. Na úvod roku ale přinášíme ještě jedno praktické shrnutí, abyste měli jistotu, že na ty nejdůležitější změny, které čekají zaměstnavatele i zaměstnance, nezapomenete. Jaké povinnosti vás v následujícím roce čekají?

Rozvrhování práce a dovolená dohodářů

Novela zákoníku práce přinesla nové povinnosti v rámci zaměstnávání na DPP či DPČ. Vedle zavedení nároku na dovolenou dohodářů musíte zaměstnancům na DPP a DPČ předem písemně rozvrhnout pracovní dobu a informovat je o ní alespoň 3 dny před nástupem do směny.

Pokud zaměstnavatel chce, aby dohodář pracoval například v pátek, musí mu to sdělit nejpozději v pondělí daného týdne. Je samozřejmě možné dohodnout se s dostatečným předstihem na lhůtě jiné. Konkrétní minimální lhůtu však zákoník práce nestanovuje.

Pokud práci dohodáře nelze dopředu předvídat, nabízí se hned několik možností. Jednak mohou využít ustanovení zákona o pružné pracovní době, nebo mohou písemný rozvrh zaměstnance dohodou změnit. Povinnost písemného rozvrhu pracovní doby odpadá také v případě, že pracovník vykonává práci na dálku. Nezapomeňte však na novou zákonnou povinnost uzavřít o práci na dálku písemnou dohodu, jak diktuje novela zákoníku práce.

Zvýšení daně z příjmu právnických osob

Od 1. 1. 2024 se také zvyšuje daň z příjmu právnických osob na 21 %. Tato změna představuje jednu z nejvýraznějších změn konsolidačního balíčku, která na české firmy dopadne. V ČR jde o vůbec první zvýšení této daně od vzniku republiky.

Existují ale i výjimky. Novou 21% sazbou se nemusí řídit:

  • základní investiční fondy, pro které platí sazba 5 %,
  • fond penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění, kde je sazba nulová.

Nová sazba daně z příjmů a její dopad na vaše zaměstnance

V rámci konsolidačního balíčku se počítá s rozšířením okruhu zaměstnanců, kterých se bude týkat 23% sazba daně z příjmů. V současné době tato sazba platí pro příjmy, které za rok přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. Konsolidační balíček plánuje tuto hranici snížit na 36 násobek.

Kromě posunu hranice daně z příjmu se počítá také se znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. K odvodům, které platí zaměstnavatel se tedy bude nemocenské pojištění strhávat i ze zaměstnancovy části a zasáhne tak do jeho čisté mzdy.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.