Nové finanční výzvy pro podnikatele: Jaký byznys mají podpořit?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z prostředků Národního plánu obnovy. Podporu představují dotace na nákup a zavádění digitálních technologií. Žádosti ministerstvo přijímá až do 16. září 2022.

Výzva Virtuální podnik

Výzva je zaměřena na aktivity a projekty, jejichž cílem je investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především software a hardware, související s napomáháním v digitalizaci společnosti, například podpoře efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Pro velké podniky v rámci celé ČR činí míra podpory 20 % z celkových způsobilých výdajů.

Výzva Digitální podnik

Z této výzvy jsou podpořeny investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, související s dosažením zásadní změny výrobního postupu nebo rozšíření stávající kapacit. Míra podpory pro velké podniky se liší dle regionů.

U obou výzev způsobilé výdaje představují investice do dlouhodobého hmotného majetku, služby a ostatní výdaje, například náklady na software – cloudové služby.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.