Nové parametry exekučních srážek ze mzdy již v listopadových zúčtováních

V říjnu došlo již k letos čtvrté valorizaci parametrů exekučních srážek ze mzdy (nepostižitelných částek, nezabavitelného minima a dalších), která se v zaměstnavatelské praxi objevuje už nyní v listopadovém zúčtování. Čeho se nové parametry exekučních srážek týkají? O jaké částky vzrostly? A na základě kterých parametrů se určuje jejich rozsah?

Nové parametry se budou týkat:

  • srážek ze mzdy a obdobných příjmů za říjen zúčtovaných v listopadu,
  • mzdy za listopad zúčtované v prosinci,
  • příjmů za prosinec 2022, které budou zúčtovány v lednu 2023.

Výše srážek u nezabavitelných částek na povinného (dlužníka) vzroste výrazně, a to o 1 687,50 Kč. Nezabavitelná částka na jím vyřizovanou osobu pak vzroste o 562,50 Kč.

Parametry exekučních srážek ze mzdy se odvíjí od:

  • výše nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci s celkem 50 000-99 999 obyvatel, který je používaný pro účely sociální podpory od státu,
  • výše životního minima jednotlivce.

Rozsah srážek ze mzdy se určí na základě tří parametrů:

  • nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na povinného dlužníka (zaměstnance) činí 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení,
  • nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/3 nezabavitelné částky na povinného (dlužníka),
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.