Nové pravomoci finanční správy: zápis v knize jízd vs. záznam z dopravní kamery

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mají finanční úřady, za účelem správy daní, nárok na shlédnutí videozáznamů ze silničních kamer zachycující pohyb vozidla. Tuto pravomoc mají od července letošního roku.

Správce daně může tuto možnost využít v případě podezření, že je odpočet na dani uplatňován neoprávněně – např. při podezření, že je v knize jízd vykázáno více kilometrů, než bylo skutečně najeto, nebo že se některé soukromé cesty vykazují jako pracovní. Tedy pokud má správce daně podezření, že se uměle zvyšuje částka, kterou lze odečíst z daní jako náklad.

Vozidla jsou na silnicích sledována přes systém automatické kontroly. Ten denně eviduje informace o řidičích a jejich vozidlech: poznávací značka, místo, čas i podoba řidiče. Pro správce daně je tedy jednoduché si ověřit, zda jsou údaje v knize jízd pravdivé. V případě odhalení daňového podvodu hrozí nejen doplácení daně a penále s úroky z prodlení, ale také trestní stíhání.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.