Novela o investičních pobídkách zajistí jednodušší schvalování žádostí o pobídky

Novela zákona o investičních pobídkách upravuje nedostatky znění zákona schváleného v roce 2019, kdy schvalování pobídek vládou bylo v praxi velmi pomalé. To zvyšovalo nejistotu investorů a celkový zájem o investice výrazně klesal.

Kromě strategických investic bude místo vlády bude pobídky schvalovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a další resorty, především Ministerstvo financí.

Investice bez přidané hodnoty budou podle novely podporovány pouze v regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti nad 7,5 %. Podpora investic bude v méně rozvinutých regionech stoupat až do 40 % jejich hodnoty. V těch více rozvinutých pak do 20 %. Takové omezení vychází z předpokladu, že v regionech, kde je nízká nezaměstnanost, mohou nové investice vést k přechodu zaměstnanců z již zavedených firem do nově vzniklých závodů, aniž by to přineslo větší přidanou hodnotou české ekonomice.

Upravují se také podmínky pro získání dané investiční pobídky. Zvýší se požadavky na vyšší přidanou hodnotu daného podporovaného projektu přičemž se tato podmínka rozšiřuje na všechny regiony ČR.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.