Novela pandemického zákona je již účinná

Dne 26. 2. 2022 nabyla účinnosti novela tzv. pandemického zákona čili zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 39/2022 Sb. Novela přináší například následující změny:

  • prodlužuje platnost části pandemického zákona o vydávání mimořádných protikoronavirových opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic z konce února do 30. 11. 2022;
  • prostřednictvím mimořádných opatření je možné regulovat jakoukoliv činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby, a dále provoz zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků či obdobných objektů, veřejných knihoven, hvězdáren a planetárií, dále konání hudebních, divadelních a kinematografických představení, pohybových a tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů a přehlídek nebo jiných obdobných událostí, trhů, veletrhů a prodejních hospodářských výstav, zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a příměstských táborů;
  • mimořádná opatření mohou omezit provoz vnitřních a venkovních sportovišť a výuky a dalších činností ve všech typech škol a školských zařízení i v předškolních zařízeních; správní orgány budou oprávněny nařídit testování na přítomnost koronaviru například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, tedy nejen zaměstnancům a dalším pracovníkům jako doposud; nařízení izolace či karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví oznamovat lidem nejen ústně, ale také telefonicky či písemně, a to třeba i v SMS;
  • představitelé krajů budou oprávněni po projednání v krizovém štábu vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření i navrhnout jeho znění a KHS bude povinna takovou výzvu projednat; veškeré skutkové podstaty přestupků souvisejících s porušováním protikoronavirových opatření budou upraveny v jediném předpise – v pandemickém zákoně; dochází ke snížení horních hranic pokut, jež bude možné za porušení opatření uložit.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.