Novela pandemického zákona je již účinná

Dne 26. 2. 2022 nabyla účinnosti novela tzv. pandemického zákona čili zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 39/2022 Sb. Novela přináší například následující změny:

  • prodlužuje platnost části pandemického zákona o vydávání mimořádných protikoronavirových opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic z konce února do 30. 11. 2022;
  • prostřednictvím mimořádných opatření je možné regulovat jakoukoliv činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby, a dále provoz zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků či obdobných objektů, veřejných knihoven, hvězdáren a planetárií, dále konání hudebních, divadelních a kinematografických představení, pohybových a tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů a přehlídek nebo jiných obdobných událostí, trhů, veletrhů a prodejních hospodářských výstav, zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a příměstských táborů;
  • mimořádná opatření mohou omezit provoz vnitřních a venkovních sportovišť a výuky a dalších činností ve všech typech škol a školských zařízení i v předškolních zařízeních; správní orgány budou oprávněny nařídit testování na přítomnost koronaviru například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, tedy nejen zaměstnancům a dalším pracovníkům jako doposud; nařízení izolace či karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví oznamovat lidem nejen ústně, ale také telefonicky či písemně, a to třeba i v SMS;
  • představitelé krajů budou oprávněni po projednání v krizovém štábu vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření i navrhnout jeho znění a KHS bude povinna takovou výzvu projednat; veškeré skutkové podstaty přestupků souvisejících s porušováním protikoronavirových opatření budou upraveny v jediném předpise – v pandemickém zákoně; dochází ke snížení horních hranic pokut, jež bude možné za porušení opatření uložit.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.