Novela posílí právo příjemců tepla a teplé vody na informace o jejich spotřebě

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 67/2013 Sb., který řeší spotřebu energií a dalších médií spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů. Návrh implementuje příslušné unijní směrnice o energetické účinnosti. Účinnost novely se navrhuje k 1. 1. 2023, přičemž chce posílit právo příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě.

Poskytovatel služeb je bude povinen informovat o jejich zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody v pravidelných, zpravidla měsíčních intervalech za předpokladu, že lze spotřebu zjišťovat pomocí dálkově prováděných odečtů. Náklady na poskytování informací nebude možné zahrnout do nákladů na služby. Poskytovatel služeb zpřístupní příjemci informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce služeb bude moci požádat o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě, v takovém případě však poskytovatel bude moci požadovat úhradu vynaložených nákladů. Na písemnou žádost příjemce bude poskytovatel služeb rovněž povinen informovat poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření energií o vyúčtování a skutečné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody příjemce za poslední tři roky.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.