Novinky ve vyhrazených technických zařízeních od 1. 7. 2022

Čtyřicet let stará legislativa v revizích technických zařízení se konečně mění! Staré vyhlášky se kompletně zruší. Kromě přísnějších lhůt, vymezení působnosti Státního úřadu inspekce práce nebo odborné způsobilosti v elektrotechnice čekejte novinky i ve vydávání oprávnění k činnosti na vyhrazená technická zařízení.

Cílem zákona je zajistit bezpečný provoz technických zařízení a přizpůsobit legislativu dnešním technickým zařízením. Mezi očekávané změny, na které je potřeba se předběžně připravovat už nyní, patří ohlašování havárií oblastnímu inspektorátu práce nebo rozdělení VTZ podle tříd, skupin a podskupin, od kterých se budou odvíjet veškeré kontroly, zkoušky, revize a lhůty.

Navrhovaná účinnost zákona je od 1. 7. 2022, ale klíčové také budou prováděcí vyhlášky, které by mohly přijít již v dubnu. Nenechte si ujít konferenci, kde shrneme veškeré platné i plánované změny.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.