Nový konsolidační balíček zavede změny v daních i pojištění

Ve Sněmovně se nyní nachází nový konsolidační balíček, který přinese změny v daních i nemocenském pojištění. Mezi nejdůležitější změny patří:

  • Zavedení dvou sazeb DPH: základní 21 % a snížené 12 %. Do základní sazby se přesunou například služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, úklidové práce, palivové dřevo nebo noviny. Sníženou sazbu 12 % pak budou tvořit položky, na které byla doposud aplikována sazba 10 nebo 15 %.
  • Zvýšení sazby nemocenského pojištění zaměstnanců: Vláda znovuzavede nemocenské pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.
  • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce: Vláda navrhuje stanovení dvou limitů pro účast zaměstnance na pojištění při práci na základě DPP. První limit se bude vztahovat na DPP u jednoho zaměstnavatele a bude představovat 25 % průměrné mzdy. Druhý limit je vyšší, bude platit pro účast na pojištění při současném výkonu více DPP u více zaměstnavatelů a bude činit 40 % průměrné mzdy. Při překročení těchto limitů vznikne povinnost odvádět pojistné. Na kontrolu těchto nových opatření se zavede evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.