Nový rozsudek SDEU mění pravidla nároku na dovolenou

Soudní dvůr EU nedávno rozhodl, že zaměstnanec, který byl neplatně propuštěn a následně znovu přijat, má nárok na dovolenou za období, kdy nepracoval kvůli protiprávnímu jednání zaměstnavatele. Jak toto rozhodnutí dopadá na pracovní právo v České republice?

Skutkový stav sporu

  • YQ jsou iniciály zaměstnankyně, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jako „ŘSD ČR“) potom zaměstnavatelem, když strany sporu uzavřely v roce 2009 pracovní smlouvu.
  • V roce 2013 byla paní YQ doručena výpověď z pracovního poměru ze strany ŘSD ČR.
  • Paní YQ s výpovědí nesouhlasila, požádala o další zaměstnávání u ŘSD ČR a posléze se obrátila na soud s žalobou na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.
  • Soudy, resp. Krajský soud v Brně rozhodl v roce 2017 tak, že rozvázání pracovního poměru bylo učiněno neplatně. YQ tak k ŘSD ČR opětovně nastoupila a požádala, aby mohla čerpat dovolenou za období trvání soudního sporu (roky 2014 až 2017), neboť v daném období nepracovala v důsledku protiprávního jednání ŘSD ČR (protiprávním jednáním bylo učinění neplatné výpovědi).
  • ŘSD ČR odmítlo paní YQ poskytnout dovolenou a rozvázalo s ní pracovní poměr s odůvodněním, že se paní YQ bez omluvy nedostavila do zaměstnání (tzv. neomluvené absence). Paní YQ posléze zažalovala ŘSD ČR o zaplacení částky představující náhradu platu za období 2014–2017, kdy měla nárok na dovolenou.
  • V rámci vnitrostátního sporu české soudy konstatovaly, že zaměstnancům dle českého práva náhrada mzdy či platu za nevyčerpanou dovolenou nenáleží. Pro vysvětlení, předmětem sporu ani nebylo to, že zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu.

Odlišný závěr SDEU

Závěr SDEU byl však v této otázce jiný. Soudní dvůr EU konstatoval, že zaměstnanec v těchto případech má nárok na dovolenou s poukazem na protiprávní jednání zaměstnavatele.

Optikou vnitrostátního práva lze tedy konstatovat následující dopady do české praxe:

  1. Stávající úprava ustanovení §69–72 zákoníku práce patrně dozná změn, neboť stávající úprava je v rozporu s rozsudkem.
  2. Pakliže nedojde ke změně ZP, zaměstnavatelé musejí počítat s tím, že bude-li se zaměstnancem neplatně rozvázán pracovní poměr a tento zaměstnanec chtěl být u zaměstnavatele dále zaměstnáván, má krom jiných nároků též nárok na náhradu nevyčerpané dovolené.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.