Pozor na paušální daň: pár stovek nad limitem může zvýšit odvody o stovky tisíc

Novela zákona o daních z příjmů zvyšuje limit příjmů OSVČ pro zapojení do paušální daně. Zavádí také pásmový systém, který bude určovat, jakou výši paušální daně daný podnikatel zaplatí v závislosti na jeho příjmech. Podle Ministerstva financí ČR by měla nová úprava zvýšit atraktivitu paušální daně, s čímž souhlasí i odborníci.

Jak podnikatel pozná, do kterého pásma patří?

Pásmo, do kterého daný podnikatel spadá a určuje výši paušální daně, si bude muset vypočítat sám. Záleží na celkové výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a na výši příjmů dle uplatnitelného výdajového paušálu.

Podnikatelé budou muset vypočítat, jestli je u 75 % jejich příjmů uplatitelný 60-80% výdajový paušál.

  1. pásmo – Příjmy do 1 milionu korun (daň 6208 Kč)
  2. pásmo – Příjmy 1 milion až 1,5 milionu korun (daň 16 000 Kč)
  3. pásmo – Příjmy od 1,5 milionu do 2 milionů korun (daň 26 000 Kč)

Příklad určení pásma:

OSVČ s ročním příjmem do 1 milionu korun logicky spadají do 1. pásma. Může tam ale spadat i OSVČ s příjmy 1,5 milionů Kč za předpokladu, že mají minimálně tři čtvrtiny všech výdělků z činností, na které se dá uplatnit 60-80% výdajový paušál (zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a všechny živnosti).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.