Prezident podepsal novelu zákona o evidenci skutečného majitele

Novela evidence skutečných majitelů prošla sněmovnou už v prvním čtení. Dne 15. 8. 2022 zamířila novela na prezidentův stůl. Svým podpisem jí stvrdil a účinnosti má nabýt 1. října 2022.

Co se změnilo?

  • Novela ruší například rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem, i přes to, že tím údaje v evidenci ztratí v určité míře svou vypovídací hodnotu.
  • Rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů, zejména pro poskytovatele dotací, kteří nyní získají údaje i bez spolupráce se žadateli.
  • Působnost zákona se rozšiřuje na církve, oborové a zaměstnavatelské organizace, SVJ

Jaké jsou stěžejní okruhy sankcí?

  • Nevymahatelnost závazků ze zastírajících smluv,
  • zákaz výplaty podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku,
  • pozastavení výkonu hlasovacích práv.

Vláda zákon měnila jen v tom rozsahu, v jakém chtěla změny Evropská unie pro společné standardy unie. Přijetí novely je pro ČR klíčové. Díky ní bude moct čerpat více než 180 miliard z Národního plánu obnovy Evropské unie. Bez novelizace by české úřady nemohly zažádat o první platbu.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.