Přichází zákon proti šíření teroristického obsahu online

V připomínkovém řízení se nachází návrh zákona pocházející z Ministerstva vnitra, který reaguje na nařízení EU č. 2021/784, o potírání šíření teroristického obsahu online, z 29. 4. 2021. Na základě chystaného českého zákona tak například bude moci policie přikázat českým, ale i evropským poskytovatelům hostingových služeb na internetu znepřístupnit teroristický obsah. Pokud PČR zaznamená na veřejném webu kupříkladu záběry teroristického útoku či záznam poprav, zašle příkaz, po jehož obdržení bude mít poskytovatel hodinu na jejich odstranění. Předpis se nemá vztahovat na případy, kdy je obsah na webech publikován kvůli vzdělávacím či vědeckým účelům. Policie by dle návrhu měla mít možnost přikázat odstranění obsahu i velkým nadnárodním platformám sídlícím v Evropské unii. České weby bude moci kontrolovat Europol.

Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu, nařízení EU jako takové je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Ty jsou nicméně povinny přijmout zejména institucionálně kompetenční opatření – určit orgány příslušné k plnění úkolů dle nařízení – a dále sankčně procesní a kontrolní opatření. Je tak zapotřebí adaptovat některá ustanovení nařízení do právního řádu České republiky. Mimo jiné jsou členské státy EU povinny oznámit Evropské komisi orgány příslušné k provádění nařízení do 12 měsíců ode dne jeho vstupu v platnost, tj. 20. den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. K vyhlášení došlo 17. 5. 2021.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.