Ve vedení firem bude muset být alespoň 33 % žen

V připomínkovém řízení se aktuálně nachází návrh zákona, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů společností. Nový návrh zákona v České republice stanovuje, že velké firmy budou nově povinny usilovat o konkrétní zastoupení žen a mužů ve vedení. Tato povinnost se však v ČR zatím týká pouze pěti firem, které mají minimálně 250 zaměstnanců a roční obrat nad 50 milionů EUR.

Tyto společnosti budou muset stanovit jeden z cílů: buď dosáhnout minimálně 40 % zastoupení žen ve funkcích nevýkonných členů vedoucího orgánu, nebo minimálně 33 % zastoupení žen ve všech členech vedoucího orgánu. Nová pravidla mají nabýt účinnosti koncem letošního roku.

Z tohoto nařízení bude v ČR postiženo pouze pět firem, konkrétně ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR a Kofola Československo, které splňují stanovená kritéria a již mají částečné zkušenosti s požadavky na genderově vyvážené zastoupení ve svých vedoucích orgánech.

Firmy budou povinny zveřejnit svůj stanovený cíl na svých internetových stránkách a přizpůsobit své postupy výběru kandidátů tak, aby byly transparentní, nediskriminační a založené na zásluhách. V případě nesplnění stanoveného cíle budou muset firmy při výběru upřednostnit kandidáty méně zastoupeného pohlaví, pokud mají podobné kvalifikace.

Nová opatření také stanovují, že neúspěšní kandidáti mohou požádat o informace týkající se kvalifikačních kritérií a důvodů, proč byli vybráni kandidáti více zastoupeného pohlaví. Cílem těchto opatření je vytvořit vyrovnanější a inkluzivnější pracovní prostředí ve vedoucích orgánech firem, což může přispět k atraktivitě pro zaměstnance a lepšímu porozumění potřebám zákazníků.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.