Vláda prosadila úpravu nelegální práce


Navzdory kritice z vlastních řad prosadila vláda úpravy týkající se nelegální práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo novelu zákona o zaměstnanosti, která měnila definici nelegální práce. Konkrétně šlo o nové ustanovení, že nelegální prací je práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, přičemž je vykonávána mimo pracovněprávní vztah.“ Původně navrhované změny, jež vypustilo ministerstvo kvůli kritice Legislativní rady vlády, se během projednávání ve Sněmovně opět vrátily skrze pozměňovací návrh. Novela byla schválena a v lednu vstoupila v platnost, i přes to, že obsahovala ustanovení, která byla proti judikatuře a doporučení LRV. Tyto úpravy, které mohou být v rozporu se soudní praxí a definicí závislého postavení, budou pravděpodobně zkoumány v budoucích soudních sporech.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.