Zákoník práce v novém kabátu: čas na implementaci evropské směrnice

Před dvěma lety, 20. června 2019, byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. Lhůta k transpozici směrnice do právních řádů členských států EU skončila 1. 8. 2022. V jakém stavu se aktuálně transpozice nachází, a jaké změny můžeme očekávat?

Je zřejmé, že do českého právního řádu k transpozici Směrnice v daném termínu nedošlo. V současné době probíhá úprava její finální verze, která by měla být zveřejněna během srpna 2022. Směrnice bude mít přímý účinek a vedle úřadů a bezpečnostních sborů se bude vztahovat také na některé státem kontrolované společnosti, jako například pošty a dopravní podniky.

Směrnice zavádí na úrovni EU společné standardy pro minimální práva a nová pravidla, která se vztahují k informační činnosti zaměstnavatele, předvídatelnosti pracovních podmínek, zkušební době nebo zákazu konkurence atd.

Směrnice se vztahuje na všechny pracovníky Evropské unie – jak na ty, co uzavřeli pracovní smlouvy, tak na všechny netradiční pracovněprávní vztahy (práce na základě právního předpisu či kolektivní smlouvy).

Výběr z nejzásadnějších změn Zákoníku práce:

  • Informační povinnost zaměstnavatele – rozšíření informační povinnosti a zároveň i zkrácení lhůty pro poskytnutí konkrétních informací.
  • Minimální předvídatelnost práce – předem pevně stanovené časové období práce, předem ohlášený pracovní úkol, právo zaměstnance na náhradu v případě neinformovanosti.
  • Zkušební doba by měla odpovídat povaze práce – nově i více než 6 měsíců.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.