Zaměstnavatelé nově nemusí platit silniční daň

Zaměstnavatelé letos nově nebudou poplatníky silniční daně. Dosavadní pravidla změní novela zákona o dani silniční, která sice nabyde účinnosti až 1. července 2022, změny se však uplatní zpětně už od 1. ledna 2022. Doposud platí, že poplatníkem silniční daně může být i zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci ces­tovní náhrady za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla už provozovateli vozidla. Od července, respekti­ve od letošního Nového roku zaměstnavatel poplatníkem nebude, jelikož osobní automo­bily, nákladní a přípojná vozidla s hmotností do 3,5 tuny nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně. Přechodná usta­novení novely zároveň uvádí, že registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti a zaniká dnem 1. ledna 2022, přičemž rozhodnutí o zrušení registrace se nevydává. To znamená, že poplatníci silniční daně, kteří nebudou mít v roce 2022 žádné vozidlo podléhající této dani, nemusí podá­vat prázdné daňové přiznání. Poplatníci, kteří zaplatili zálohy na rok 2022 podle původního zákona, můžou požádat o vrácení přeplatku na této dani, automaticky se však platby vra­cet nebudou.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.