Účinnost novely zákona o podmínkách provozu vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Středa 1. 3. 2023, 20:00

Od 1. 3. 2023 vstupuje v účinnost zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a další související zákony.

Co je nového: Zákon upravuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Nestanoví-li zákon jinak, musí být povinnost pojištění splněna po celou dobu, co je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel. Na dálnici, silnici, místní a účelovou komunikací může provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost hradit případnou újmu je pojištěna dle tohoto zákona. Vztahuje se samozřejmě i na služební automobily.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.