Živé vysílání: Zápisy a usnesení z jednání obcí v praxi

Čtvrtek 27. 6. 2024, 0:00
Online - živý přenos

Každá obec je povinna z jednání svých kolektivních orgánů (primárně zastupitelstva a rady) pořizovat zápisy, přičemž nejdůležitější pasáží jsou vždy usnesení stvrzující vůli těchto orgánů. Při nedokonalé formulaci či nedodržení základních podmínek přitom hrozí neplatnost smluv či dokonce trestní odpovědnost zástupců lidu. Jaké náležitosti musí zápisy splňovat? Jak je správně zveřejnit?

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.